top of page

Smitteverntiltak 

Vi er opptatt av smittevern på Stedet i disse koronatider, og har iverksatt tiltak i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det er viktig at disse blir fulgt av både oss og kundene våre. 

 

- Kunder må holde god avstand til hverandre. Vi sørger for at det er god tid mellom hver kunde.

- Toalett, dørhåndtak, gelender, behandlingsbenker og andre berøringsflater blir desinfisert flere ganger om dagen. Vi gjennomfører god håndvask og desinfeksjon av hender mellom hver kunde, og skifte arbeidstøy hver dag.

- Det vil være desinfeksjon for hender tilgjengelig i salongen. Det er også vask med såpe og varmtvann. Kunder må desinfisere hender når de ankommer og forlater salongen.

- Dersom du vil bruke mobiltelefon i salongen, må hele mobilen desinfiseres.

- Vi praktiserer ikke håndhilsing. Samtaler mellom oss og kunden vil foregå med en meters avstand (eller to, når myndighetene anbefaler det). Vi bruker munnbind når vi ikke kan opprettholde tilstrekkelig avstand under behandling. 

- Det vil i størst mulig grad bli brukt benkepapir på behandlingsbenken, istedet for pledd og håndklær. Dette gir mindre komfort, men det er nødvendig så lenge det er smittefare. Papir vil kastes mellom hver kunde, og behandlingsbenken vil bli desinfisert. 

- Dersom håndklær/laken har blitt brukt, vil disse bli forskriftsmessig vasket.

 

Dersom du føler deg syk eller kan være  smittet:

 

- Er det tvil, eller har grunn til å tro at du er smittet eller eksponert for koronavirus, skal du kontakte fastlegen din og ikke besøke salongen.

- Dersom du har vært i utlandet, må du ha vært i karantene i minst 14 dager uten symptomer før behanding kan foretas. 

- Engangshansker og munnbind vil være tilgjengelig dersom det oppstår plutselig mistanke om smitte under behandling eller hvis kunde selv ønsker å bruke dette.

 

Les mer om retningslinjerpå Folkehelseinstituttets nettsider

Trygg Salong.jpg
bottom of page